Sekcie


NOVINKY  Na stránke sa pracuje

S účinnosťou od 1.júla 2013 bol schválený nový zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. a dve nové vyhášky >164/2013 a >165/2013 Úradu na ochranu osobných údajov.

Novým zákonom (>zákon č. 122/2013 Z.z.) sa ruší v súčasnosti platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.